کاربر "hamid19"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "hamid19"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #543)
سوال ها: 4 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط hamid19 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط hamid19 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hamid19"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1153 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1891 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25132 بازدید
...