کاربر "masoud65"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "masoud65"

امتیاز: 27 امتیاز (رتبه #370)
سوال ها: 14 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط masoud65 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط masoud65 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "masoud65"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27209 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17236 بازدید
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,286 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27545 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,879 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27558 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.891,847 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,048 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38788 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27558 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2423 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46961 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19398 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,680 بازدید
...