+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

چگونه می توان با استفاده از hibernate یک stored procedure را فراخوانی کرد و نتیجه بازگشتی را به یک کلاس جاوا map کرد؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

برای این کار می توانید مراحل زیر را انجام دهید (فراخوانی یک SQL server stored procedure با استفاده از hibernate):

1- فراخوانی stored procedure خود را با استفاده از تگ sql-query درون یک فایل hbm تعریف کنید:

<!-- Student.hbm.xml -->
...
<hibernate-mapping>
  <class name="com.javabyab.test.Student" table="student" ...>

    ...
  </class>
 
  <sql-query name="callSomeStudentRelatedProcedure">
	<return alias="student" class="com.javabyab.test.Student"/>
	<![CDATA[exec [dbo].[SomeStudentRelatedProcedure] @param1 = NULL, 
@param2 = :param2]]>
  </sql-query>
 
</hibernate-mapping>

2- با استفاده از متد getNamedQuery از hibernate session جاری stored procedure را فراخوانی کنید:

Query query = session.getNamedQuery("callSomeStudentRelatedProcedure")
	.setParameter("param2", "1");
List result = query.list();
for(int i=0; i<result.size(); i++){
	Student student = (Student)result.get(i);
}
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره 10 سال قبل توسط
نگاشت داده های اولیه به خروجی فراخوانی یک stored procedure در hibernate

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 316 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 242 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 5.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.6هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 638 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 401 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 294 بازدید
سوال شده 4 سال قبل در برنامه نویسی توسط masoud65 (27 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 681 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
...