0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (922 امتیاز)

می خواهم در یک فایل ant پدر، یک target خاص از تمامی فایل ant در تمام زیر فولدر های فولدر فایل ant پدر را فراخوانی کنم، چگونه می توانم با استفاده از دستور subant یا هر دستور دیگری این کار را انجام دهم؟

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 737 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 293 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 180 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 195 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 242 بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 422 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 346 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 396 بازدید
...