0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (0 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

یک فایل به نام build.xml هم دارد. میتوانم دستی آن را تغییر دهم؟ یا باید با برنامه هایی مثل ant یا maven فایل جار جدید را ایجاد کرد؟

با توجه به قسمتی از کد build.xml ، فکر میکنم که از ant استفاده کرده.

<jar manifest="${src}/keel/Algorithms/Genetic_Rule_Learning/Ant_Miner_Plus/Manifest" jarfile="${distMet}/Ant_Miner_Plus.jar">

<fileset dir="${bin}" includes="keel/Algorithms/Genetic_Rule_Learning/Ant_Miner_Plus/**/*.class org/core/**/*.class keel/Dataset/**/*.class"/>

</jar>

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

تگ jar که در صورت سوال آورده اید در یک تگ target قرار دارد مانند مثال زیر:

<target name="build-jar">
<jar destfile="${web.dir}/lib/util.jar"
   basedir="${build.dir}/classes"
   includes="test/util/**"
   excludes="**/Test.class">
   <manifest>
   <attribute name="Main-Class" value="com.javabyab.util.TestUtil"/>
   </manifest>
</jar>
</target>

همانطور که مشاهده می کنید تگ target خصوصیتی با نام name دارد که در این مثال مقدار build-jar دارد. حالا شما می توانید در صورت قرار داشتن ant در path سیستم با استفاده از command line دستور زیر را اجرا کرده و فایل jar جدید را بسازید:

ant build-jar

سوالات مشابه

+3 امتیاز
2 پاسخ 1.9هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 404 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 268 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 124 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 169 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 181 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 226 بازدید
...