0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در Spring برای dependency injection چه زمانی از @Qualifier استفاده می شود؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (2.2هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

زمانی که از یک inteface چند پیاده سازی موجود باشد . باید بوسیله @Qualifier مشخص کرد که منظور استفاده از کدام پیاده سازی است .

public interface Person {
 
	
}

public class PersonA implements Person{
 
	
}

public class PersonB implements Person {
 
	
}

public class Customer {
 
	@Autowired
	@Qualifier("personA") 
	private Person person;
	//...
}

سوالات مشابه

+1 امتیاز
2 پاسخ 945 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 651 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 321 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
+3 امتیاز
1 پاسخ 4.2هزار بازدید
...