0 امتیاز
قبل در وسایل نقلیه توسط (184 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
با فشار دادن پدال ترمز چه اتفاقی می افتد؟

2 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (184 امتیاز)
 
بهترین پاسخ
من خودم جواب رو پیدا کردم . وقتی ما پدال ترمز را فشار میدیم , روغن ترمز به سیلندرترمز و سیلندر ترمز هم به لنت ها فشار آورده و آن ها را به دیسک می چسباند .
0 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
پدال را فشار میدهید

روغن ترمز از طریق لوله ها لنتها را به طرف دیسک فشار میدهند و دیسک از حرکت می ایستد

البته برای سهولت ترمز گرفتن فشار روغن توسط فشار گاز موتور تقویت میشود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 2.7هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 273 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 476 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 734 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.9هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.0هزار بازدید
+1 امتیاز
4 پاسخ 3.6هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
...