کاربر "mashdali"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مهدی خوش نیت
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: شانزده ساله , رشته مکانیک

فعالیت های "mashdali"

امتیاز: 184 امتیاز (رتبه #98)
سوال ها: 21 (12 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mashdali ›
جواب ها: 19 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mashdali ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mashdali"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.642,968 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.981,789 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.883,422 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,502 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26465 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 19.740,651 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.489,977 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.033,713 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,231 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.8510,700 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36704 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.052,054 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.239,908 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18329 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 19.4135,761 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 58.14122,791 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.592,904 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 14.6726,822 بازدید
...