کاربر "mashdali"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مهدی خوش نیت
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: شانزده ساله , رشته مکانیک

فعالیت های "mashdali"

امتیاز: 184 امتیاز (رتبه #97)
سوال ها: 21 (12 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mashdali ›
جواب ها: 19 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mashdali ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mashdali"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.662,852 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 11,737 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.853,194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.821,410 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27462 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 20.4740,300 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.569,605 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.113,655 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,194 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 6.0610,512 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36669 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.071,990 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.129,211 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19323 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 18.7832,828 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 56.78114,575 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.632,832 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 15.1126,197 بازدید
...