کاربر "mashdali"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مهدی خوش نیت
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: شانزده ساله , رشته مکانیک

فعالیت های "mashdali"

امتیاز: 184 امتیاز (رتبه #103)
سوال ها: 21 (12 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mashdali ›
جواب ها: 19 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mashdali ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 1 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mashdali"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.473,501 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.922,193 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.94,531 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,726 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21506 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 15.8941,846 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.6411,100 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.623,885 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,342 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7811,465 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36897 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.882,210 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 5.6613,950 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15372 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 18.0843,616 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 61.42164,802 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.43,348 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 11.7328,131 بازدید
...