0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (45 امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

میخواهیم از SQL  خروجی بگیریم برای اکسل. این اطلاعات به صورت روزانه دریافت میشود. برای مثال: 

حسن 150
علی 100
رضا 130
فرهاد 110

این جدول مربوط است به دیروز 9 تیر. فردا جدول دیگری داریم به صورت زیر:

رضا 180
علی 90
عباس 45

این جدول مربوط است به امروز 10 تیر میخواهیم جدول امروز را در اکسل ایمپورت کنیم طوریکه اطلاعات مربوط به علی و رضا یا هر مشترکات دیگری در مقابل ردیف خود قرار گیرد و باقی هم اضافه شود.

 

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (1.6هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

یک صفحه شامل اطلاعاتی که روزانه دریافت مکنید بسازید بعد در صفحه اصلی لسیت افراد را مشخص کنید و جلوی هر کدام فرمول زیر را بگذارید

(VLOOKUP(A4,ddd,8,FALSE=

a4 نام سلول شامل نام فرد است

ddd صفحه اطلاعاتیست که روزانه بروز میشود

8 ستونی از صفحه ddd است که میخواهید اطلاعاتش مقابل نام فرد مورد نظر نشان داده شود

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 967 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 5.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 13.7هزار بازدید
+3 امتیاز
2 پاسخ 11.6هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 515 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 2.9هزار بازدید
سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 389 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در برنامه نویسی توسط یوری (426 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 976 بازدید
...