چگونه می توان در جاوا یک HashMap را با حلقه for پردازش کرد؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.25576 بازدید

چگونه می توان در جاوا یک HashMap را با حلقه for پردازش کرد و به عناصر درون آن دسترسی داشت؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (707 امتیاز)
برچسب گذاری مجدد در 5 سال قبل توسط ایمان

2 جواب

+1 رأی

با استفاده از متد entrySet از کلاس HashMap می توانید به key و value های درون یک HashMap دسترسی داشته باشید:

for (Map.Entry<String, Object> entry : map.entrySet()) {
    String key = entry.getKey();
    Object value = entry.getValue();
    // ...
}
جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (707 امتیاز)
+1 رأی

با استفاده از keyset هم میشه

با توجه به: <String, Object>

for (String key: map.keySet()) {

         Object value = map.get(key);

}
جواب 5 سال قبل توسط java_ (763 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72674 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44740 بازدید
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط rasta1462 (204 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.852,348 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07152 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.54,022 بازدید
سوال 7 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط darya (10 امتیاز)
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16434 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15402 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11308 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14391 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...