0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (7.0هزار امتیاز)
بسته شده قبل توسط
برای اظهار نظر در سایت جواب یاب به یک سوال یا جواب چه باید کرد؟
ببندید با توجه به این نکته: راهنمای کاربران می باشد.

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط

برای این منظور تنها کافی است مراحل را مطابق تصویر زیر انجام دهید

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 595 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 500 بازدید
...