کاربر "navid94"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "navid94"

امتیاز: 140 امتیاز (رتبه #116)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط navid94 ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط navid94 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "navid94"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18363 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07124 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07123 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09155 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43792 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12215 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 16.829,071 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11197 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,066 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42691 بازدید
...