کاربر "navid94"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "navid94"

امتیاز: 140 امتیاز (رتبه #118)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط navid94 ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط navid94 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "navid94"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2606 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25767 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1257 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11286 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09249 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.541,564 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13388 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 10.8830,201 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13375 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.561,508 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,043 بازدید
...