کاربر "navid94"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "navid94"

امتیاز: 140 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط navid94 ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط navid94 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "navid94"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19331 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12210 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08103 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0567 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1137 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38585 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12194 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 18.8626,992 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11172 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69927 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42564 بازدید
...