کاربر "navid94"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "navid94"

امتیاز: 140 امتیاز (رتبه #109)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط navid94 ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط navid94 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "navid94"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19321 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11192 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0792 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0563 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36544 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12182 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 19.2726,396 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69892 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41527 بازدید
...