+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.3هزار امتیاز)

قانون مور در زمینه CPU ها چیست؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (550 امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
یک قاعده راهنما برای ساختار کامپیوتر به عنوان قانون مور شناخته شده‌است. در ۱۹۶۸ مور بیان کرد که تعداد ترانزیستورهای روی تراشه تقریبا هر ساله دو برابر می‌شوند. او این نتیجه را در سالهای بعد اصلاح کرد. در سال ۱۹۷۵ بیان کرد که هردو سال تعداد دوبرابر می‌شوند.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 418 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 461 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 4.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.5هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.2هزار بازدید
...