کاربر "star"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "star"

امتیاز: 29 امتیاز (رتبه #357)
سوال ها: 12 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط star ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط star ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 4 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "star"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1265 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05140 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.551,526 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33915 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13349 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15414 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2562 بازدید
...