کاربر "star"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "star"

امتیاز: 29 امتیاز (رتبه #316)
سوال ها: 12 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط star ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط star ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 4 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 14 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "star"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0467 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16275 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4673 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12203 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08140 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0471 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26455 بازدید
...