0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

خطای امنیتی Memory Corruption توسط برنامه نویسان ایجاد می شود یا اینکه بدلیل استفاده از پلتفرم خاصی (مانند JVM، .NET) یا زبان های کامپایلری بوجود می آید (بدلیل نادیده گرفتن یکسری اصول در پیاده سازی کامپایلر یا محیط زمان اجرای آن پلتفرم یا زبان برنامه نویسی)؟ و چطور می توان از بوجود آمدن آن جلوگیری کرد؟

 

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 200 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 269 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 399 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 486 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 634 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 622 بازدید
...