کاربر "Bale Modir_338184859"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: آرمان میر عباسی
محل زندگی: تهرن
وب سایت:
درباره: 2 سالی هست که با تولید محتوای نخصصی خودرویی و عشق ماشین دارم عشق بازی میکنم :) و نتیجش شد: https://afluxury.com/ و هر آنچه رو که یاد میگیرم در تولید محتوا مخصوصا خودرو و وسایل نقلیه به اشتراک میذارم

فعالیت های "Bale Modir_338184859"

امتیاز: 32 امتیاز (رتبه #300)
سوال ها: 4 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Bale Modir_338184859 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Bale Modir_338184859 ›
نظرها: 5
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Bale Modir_338184859"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0942 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1891 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1155 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1366 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.351,327 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1370 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44441 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39201 بازدید
...