ست کردن Xms و Xmx در apache tomcat

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.07217 بازدید

برای ست کردن حافظه heap برای apache tomcat با استفاده از Xms و Xmx باید چکار کرد؟

سوال 8 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)

2 جواب

+3 رأی
 
بهترین جواب

بهتر است جهت جلوگیری از خطا و بهم ریختن کد درون فایل catalina.sh یک فایل به نام setenv.sh برای لینوکس و setenv.bat برای ویندوز در پوشه bin در tomcat ایجاد نمود (در صورت عدم وجود این فایل ها) و تغیرات را در ان لحاظ کرد .

JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Xms128m -Xmx1024m -XX:PermSize=128m -XX:MaxPermSize=256m
-Djava.awt.headless=true -Dfile.encoding=utf-8 -server -XX:+DisableExplicitGC "

 

جواب 8 سال قبل توسط tashtboland (2,201 امتیاز)
انتخاب شده در 8 سال قبل توسط Saeed Zarinfam
+1 رأی

در فولدر bin در apache tomcat فایلی با نام catalina.sh وجود دارد، می تواند پارامتر های خود را با استفاده از متغییر CATALINA_OPTS در ابتدای این فایل اضافه کنید:

export CATALINA_OPTS="-server -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m"
جواب 8 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (959 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2670 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1312 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2585 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.712,316 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08264 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07226 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39334 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط 1993 (242 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09273 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27462 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1216 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...