کاربر "kazemarshad"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kazemarshad"

امتیاز: 109 امتیاز (رتبه #139)
سوال ها: 4 (3 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kazemarshad ›
جواب ها: 8تمام جواب های ارائه شده توسط kazemarshad ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 2 سوال, 18 جواب
رأی های داده شده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 15 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kazemarshad"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0468 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31599 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0592 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.523,368 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0245 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.6425,169 بازدید
+2 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 5.9213,182 بازدید
0 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 57.57119,852 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1212 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07150 بازدید
...