0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (7.0هزار امتیاز)
چه تفاوتی بین گویش و لهجه وجود دارد و چطور می توان آنها را از هم تمیز داد؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
لهجه در زبانی واحد، ممکن است که به دلایل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، مردم مناطق مختلف، گفتار خود را متفاوت از گفتار مردم منطقه ای دیگر ادا کنند. این اختلاف که عمدتاً آوایی و واجی است و با آهنگ خاصی ادا میشود،  مثل شیرازی، کرمانی، یزدی و اصفهانی که همگی لهجه های زبان فارسی هستند و سخنگویان آنها سخنان یکدیگر را به درستی متوجه می شوند.
اما در توصیف گویش اینکه لهجه های یک زبان ممکن است در طول تاریخ و به دلایل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، چنان از هم فاصله گرفته باشند که تفاوت گفتار در آنها علاوه بر آهنگ کلام، از نظر آوایی، واژگانی و دستوری چنان متفاوت باشند که فهم سخنان هر یک برای دیگری کم و بیش دشوار نماید. برای مثال گویش های دوانی، کنده ای و لاری را در نظر گیرید که گرچه همه از شاخۀ جنوب غربی زبان های ایرانی و با هم خویشاوند اند، اما به دشواری سخنان یکدیگر را متوجه می شوند.

در مقایسه ی لهجه‌ها و گویش‌ها نیز آن ها را با فارسی معیار مقایسه می کنند نه با فارسی گفت و گویی. ‏
‏‏فارسی معیار، در واقع فارسی آموزش است، یعنی ما وقتی می ‌خواهیم بنویسیم به فارسی گفت و گویی نمی ‌نویسیم. البته ممکن است ‏برخی به عنوان یک سبک آن را به کار ببرند، ولی همه متوجه می ‌شوند که این فارسی معیار نیست. نوشتن را باید آموزش دید، حرف زدن را هر کسی در خانواده یاد می گیرد ولی مساله ی نوشتن چیز دیگری است. فارسی معیار همانی است ‏که آن را می ‌نویسیم و همان است که تا آموزش نبینیم نمی ‌توانیم آن را خوب بنویسیم. برای خوب نوشتن باید آموزش دید. ‏ ‏
0 امتیاز
قبل توسط (68 امتیاز)

گویش (dialect) حالت تغییر یافته‌ای از یک زبان است به طوری که افراد با گویش‌های متفاوت قادر به فهم زبان یکدیگر نیستند. گویش‌ها تفاوت آوایی، واژگانی و دستوری با یکدیگر دارند.

لهجه (accent) حالت تغییر یافته‌ای از یک زبان است به طوری که افراد با لهجه‌های متفاوت قادر به فهم زبان یکدیگر هستند. لهجه‌ها اغلب فقط تفاوت‌های آوایی  و واژگانی با یکدیگر دارند اما برخی از آنها در دستور زبان نیز متفاوت هستند.

ادامه مطلب...

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 126 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 416 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 268 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 394 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 509 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 211 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 188 بازدید
...