0 امتیاز
قبل در علم و دانش توسط (0 امتیاز)
دوباره دسته بندی کردن قبل توسط
در بیمارستانی ، دو مرد بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعداز ظهر یک ساعت روی تختش بنشیند . تخت او در کنار تنها پنجره اتاق بود اما بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقی‌اش روی تخت بخوابد. آنها ساعت ها با یکدیگر گفتگو می‌کردند ؛ از خاطرات خانواده ، خانه ، سربازی یا تعطیلاتشان با هم حرف می زدند.

هر روز بعدازظهر ، بیماری که تختش کنار پنجره بود ،  می‌نشست و تمام چیزهایی را که بیرون از پنجره می دید ، با شور و احساس بیانی صمیمی برای هم اتاقی‌اش توصیف می کرد . بیمار دیگر در مدت این یک ساعت ، با شنیدن حال و هوای دنیای بیرون ،  جانی تازه می گرفت.
قبل توسط (0 امتیاز)
جانی تازه گرفتن استعاره از سرحال شدن و رضایتمندی

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 414 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 9.5هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 302 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 576 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 358 بازدید
...