تفاوت Thread.currentThread().sleep و Thread.sleep چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.19420 بازدید

آیا هر دو کد Thread.currentThread().sleep و Thread.sleep باعث توقف thread جاری می شوند و یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (84 امتیاز)

2 جواب

+1 رأی

این دو روش فراخوانی متد sleep از کلاس Thread هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو اجرای thread جاری را برای مدت معیین متوقف می کنند ولی از نظر خوانایی کد استفاده از currentThread بدلیل اینکه مشخص می کند که اجرای thread جاری قرار است متوقف شود توصیه می شود.

جواب 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (84 امتیاز)
–1 رأی
من فکر می کنم Thread.sleep کل گره هایی رو که ایجاد کردیم رو متوقف می کنه، اما Thread.currentThread().sleep گره جاری رو می بنده!

تقریبا" چیزی توو مایه های this که به کلاس/کانستراکتور جاری اشاره داره
جواب 5 سال قبل توسط hldv (760 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1433 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2170 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1560 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22109 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23113 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.151 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4289 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kapitan (25 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.176 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2258 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...