تفاوت Thread.currentThread().sleep و Thread.sleep چیست؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.19452 بازدید

آیا هر دو کد Thread.currentThread().sleep و Thread.sleep باعث توقف thread جاری می شوند و یا با یکدیگر تفاوت دارند؟

سوال 6 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)

2 جواب

+1 رأی

این دو روش فراخوانی متد sleep از کلاس Thread هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو اجرای thread جاری را برای مدت معیین متوقف می کنند ولی از نظر خوانایی کد استفاده از currentThread بدلیل اینکه مشخص می کند که اجرای thread جاری قرار است متوقف شود توصیه می شود.

جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (478 امتیاز)
–1 رأی
من فکر می کنم Thread.sleep کل گره هایی رو که ایجاد کردیم رو متوقف می کنه، اما Thread.currentThread().sleep گره جاری رو می بنده!

تقریبا" چیزی توو مایه های this که به کلاس/کانستراکتور جاری اشاره داره
جواب 6 سال قبل توسط hldv (760 امتیاز)

سوال های مشابه

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4788 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1575 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1370 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2118 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2127 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط کاربر (977 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2131 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0959 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37329 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط kapitan (25 امتیاز)
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0984 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18266 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...