کاربر "kambiz moradi_962394"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kambiz moradi_962394"

امتیاز: 7 امتیاز (رتبه #914)
سوال ها: 3 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط kambiz moradi_962394 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط kambiz moradi_962394 ›
نظرها: 3
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kambiz moradi_962394"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,082 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11160 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08125 بازدید
...