کاربر "kapitan"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kapitan"

امتیاز: 25 امتیاز (رتبه #353)
سوال ها: 8تمام سوال های پرسیده شده توسط kapitan ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط kapitan ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kapitan"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18174 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36386 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33363 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39425 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72781 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0896 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0669 بازدید
...