کاربر "kapitan"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "kapitan"

امتیاز: 20 امتیاز (رتبه #339)
سوال ها: 8تمام سوال های پرسیده شده توسط kapitan ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط kapitan ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 4 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kapitan"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2527 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5106 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2756 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار برنامه نویسی
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4186 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61130 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1341 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0725 بازدید
...