+2 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

وقتی می خواهیم برای پروژه یا library خود در جاوا یک Exception جدید تعریف کنیم دو گزینه در پیش رو داریم هم می توانیم آن را از نوع checked تعریف کنیم هم unchecked در حالی که در بسیاری از زبان های برنامه نویسی (مانند C#) نوع checked exception وجود ندارد.

مزیت اصلی این نوع (checked) از exception در چیست و در صورت تعریف exception جدید از نوع unchecked چه چیزی را از دست می دهیم؟

2 پاسخ

+3 امتیاز
قبل توسط (1.2هزار امتیاز)
چیزی که با استفاده از checked exception ها به دست می آوریم robustness کد است. به تعبیری ضریب اطمینان بالا و خوش فرمی کد. در واقع با استفاده از این نوع خطا، توسعه دهندگان ابزار ها و کامپوننت های و کتابخانه های مختلف اطمینان حاصل می کنند که استفاده کنندگان آن کتابخانه، در اسرع وقت مبادرت به مدیریت خطایی که اتفاق افتادن آن در زمان اجرا بسیار محتمل است خواهند نمود.

استفاده کننده آن کتابخانه نیز دیگر لازم نیست برای کشف خطاهای احتمالی که ممکن است برنامه او به واسطه استفاده از آن کتابخانه ها تولید کند زحمت زیادی بکشد.

البته این نوع خطاها اگر درست و به جا به کار گرفته نشوند کمی دست و پاگیر نیز هستند. لذا باید در تشخیص لزوم استفاده از آنها ازین جهت حساسیت بیشتری به خرج داد.
+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)

زبان های برنامه نویسی (مانند C#) که در آنها نوع checked exception وجود ندارد، از نظر فنی چیزی را از دست نداده اند و شاید یک دردسر هم از دردسرهای برنامه نویسی کمک کرده اند! ولی در کل به نظر من بودن checked exception (حتی با توجه به دست و پاگیر بودن آنها) مفیدتر از نبودن آنها است بدلیل اینکه طراح های library و API می توانند با یک ابزار عملیاتی (نه مستندات) به استفاده کنندگان library یا API خود exception هایی که ممکن است در زمان استفاده از آن library یا API رخ دهد را گوشزد کنند.

سوالات مشابه

+4 امتیاز
1 پاسخ 2.4هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 394 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 571 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 469 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.7هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 522 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 631 بازدید
...