0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (892 امتیاز)

در زبان برنامه نویسی جاوا instance variable ها یا فیلد ها مقدار اولیه پیش فرض دارند، برای هر کدام از انواع داده ای این مقدار پیش فرض چیست؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

در جاوا اگر به فیلد ها مقدار اولیه ندهید بر اساس نوع داده ای، مقدار اولیه زیر را می گیرند:

نوع داده مقدار پیش فرض در زمان استفاده بعنوان نوع فیلد
byte 0
short 0
int 0
long 0L
float 0.0f
double 0.0d
char '\u0000'
String یا هر نوع داده ارجاعی null
boolean false

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 660 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 1.2هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 454 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 5.2هزار بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 5.8هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
...