+1 امتیاز
قبل در گوناگون توسط (7.0هزار امتیاز)
انحصار وراثت شامل چه مراحلی می شود و چه زمانی باید انجام شود؟ آیا از نظر زمانی محدودیتی وجود دارد؟

1 پاسخ

+2 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ
پس از فوت متوفي، موضوع توسط اداره ثبت احوال در رايانه ثبت گرديده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهي فوت صادر مي‌شود.

ورثه با مراجعه به دادگاه ( در حال حاضر شوراي حل اختلاف در آخرین محل سکونت متوفی ) فرم مخصوص انحصار وراثت را دريافت و اسامي افرادي كه از متوفي ارث مي‌برند را با مشخصات كامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج مي‌كنند و مدارك و مستندات خود را از جمله گواهي فوت متوفي، شناسنامه و كارت ملي كساني كه ارث مي‌برند را پيوست مي‌نمايند و همراه دو شاهد كه متقاضيان ارث را مي‌شناسند، به يكي از دفاتر اسناد رسمي برده تا آنها با گواهي امضا، وراث را تأييد نمايند.

وراث، فهرست كليه اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول متوفي را به اداره دارايي منطقه محل سكونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهي ماليات بر ارث دريافت كنند. سپس ورثه با داشتن مدارك از جمله گواهي فوت متوفي، فرم انحصار وراثت ، گواهي ماليات بر ارث، شناسنامه و كارت ملي متقاضيان دريافت ارث و استشهاديه شهود كه به تأييد يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد، به شورای مذکور مراجعه كرده و درخواست صدور گواهي انحصار وراثت را با تقدیم دادخواست می دهند. شورا پس از بررسي اسناد و مدارك، دستور چاپ يك نوبت آگهي در يكي از روزنامه‌هاي كشور را صادر مي‌كند تا در مدت يك ماه اگر فردي اعتراض و يا ادعايي درباره اين پرونده و اموال فرد متوفي داشته باشد، مراجعه كند و پس از اين مدت اگر كسي ادعايي نداشت، قاضي به استناد دلايل و مستندات پرونده، با صدور گواهي انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفي صادر خواهد كرد.

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 511 بازدید
سوال شده 9 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
2 پاسخ 604 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 195 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 678 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 399 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 372 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
...