+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (7.1هزار امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
در دولت دکتر روحانی شیوه پرداخت یارانه ها تغییر کرده وبراساس هزینه خانوارهاست ونه در آمد؟
این هزینه شامل چه هزینه هایی میشود و میزان یارانه پرداختی چگونه محاسبه می شود؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (7.8هزار امتیاز)
هنوز تغییری نکرده و بر مبنای قبلی هست و از سوی وزیر مربوطه اعلام شده که  چون جایگاه افراد در دهک ها مشخص نیست چرا که در ایران درآمدها هیچگاه به صورت شفاف بیان نمی شود و بهتر است که بر اساس هزینه این کار صورت بگیرد، بخصوص جمع آوری اطلاعات بر اساس هزینه نیز اعلام کرد: در علم آمار یکی از جایگزین ها برای برآورد درآمد افراد، تعیین میزان هزینه پرداختی آنها در یک ماه است. بر این اساس از آنجایی که افراد حاضر به بیان شفاف درآمد خود نیستند بهتر است که برای جمع آموری اطلاعات از آنها در خصوص هزینه های پرداختی در یک ماه پرسیده شود.به خاطر همین مطالعات این مسیر شروع شده و هنوز بررسی ها به پایان نرسیده است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 834 بازدید
+1 امتیاز
3 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 209 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 166 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 87 بازدید
...