0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط
دستور attrib چیست ؟
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
این چه دستوریه؟ کجا کاربرد داره ؟ چی هست؟؟؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
لطفا صورت سوال را کاملتر کنید.

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
 
بهترین پاسخ
attrib -h -r -s /s /d n:\*.*
شکل دستور

attrib +r d:filename.jpg

درمثال بالا به پوشه kaehan که یک فایل jpg است ودر درایو d است به ان خاصیت سیستمی میدهیم میتوان

این خاصیت را به هر فایلی با هر فرمتی داد r+ هم کلید این فرمان است attrib هم فرمان این عمل.

در زیر کلید های فرمان attrib را میبینید با کاربرد انها شکل کار هم دقیقا مانن مثال بالا است.

a+ ارشیو کردن فایل ها

a- عکس عمل بالا را انجام میدهد.
h+ هاید کردن فایل ها

h- خارج کردن فایل ها از حالت هاید یعنی عکس عمل بالا
s+ سیستمی کردن فایل ها

s- عکس عمل بالا را انجام میدهد

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 162 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 316 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 285 بازدید
...