+2 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
دفاتر سال جاری را چه زمان باید تهیه نمود و به پلم رساند

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط
ویرایش شده قبل توسط
باید قبل از سال جاری یعنی 29 اسفند سال قبل آن را پلمپ کرد مگر اینکه شرکت در سال جاری ثبت شده باشد

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.0هزار بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 309 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 658 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 130 بازدید
سوال شده 2 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط etudeweb (10 امتیاز)
0 امتیاز
3 پاسخ 436 بازدید
...