کاربر "rez rezayian_6685352"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: رضا رضائیان
محل زندگی: لاهیجان
وب سایت:
درباره: مدیر فروش شرکت صنایع غذایی کاسپین

فعالیت های "rez rezayian_6685352"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط rez rezayian_6685352 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط rez rezayian_6685352 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "rez rezayian_6685352"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2844 بازدید
...