0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط
برچسب گذاری دوباره قبل توسط
برای ارسال کردن هزینه های انجام شده معماری و طراحی در اظهار نامه چگونه میتوان نشود و اظهار نامه علی الراس نشود

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط
برای رد کردن هزینه های  معماری یا طراحی باید دفاتر تهیه نمود یا اگر علی الراس مالیات زیاد میشود به صورت خود اظهاری وارد نمود

سوالات مشابه

+2 امتیاز
1 پاسخ 337 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 1.4هزار بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 4.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 17.4هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 5 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 130 بازدید
+2 امتیاز
2 پاسخ 2.0هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 112 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 66 بازدید
...