0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
با سلام با چه روشی میتوان کاری کرد که دامنه ای بر فرض ای ار باشد و بتوان انرا با دامنه دیگر مثل دات کام نشان داد یعنی وقتی به جای ای ار کام میذارن بدون اینکه اون ها رو منتق کنه به دامنه ای ار در همان دامنه کام بتوان سایت را نشانداد

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 380 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 245 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 447 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 288 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 416 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 303 بازدید
...