0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
با سلام با چه روشی میتوان کاری کرد که دامنه ای بر فرض ای ار باشد و بتوان انرا با دامنه دیگر مثل دات کام نشان داد یعنی وقتی به جای ای ار کام میذارن بدون اینکه اون ها رو منتق کنه به دامنه ای ار در همان دامنه کام بتوان سایت را نشانداد

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 417 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 287 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 486 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 312 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 279 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 439 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
...