0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (0 امتیاز)
با سلام با چه روشی میتوان کاری کرد که دامنه ای بر فرض ای ار باشد و بتوان انرا با دامنه دیگر مثل دات کام نشان داد یعنی وقتی به جای ای ار کام میذارن بدون اینکه اون ها رو منتق کنه به دامنه ای ار در همان دامنه کام بتوان سایت را نشانداد

سوالات مشابه

+2 امتیاز
2 پاسخ 355 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 228 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 428 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 279 بازدید
+2 امتیاز
0 پاسخ 258 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 403 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 289 بازدید
...