+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (760 امتیاز)
هنوز الگوریتم پنگوئن پیشتازه؟

لطفا" چند وبسایت فارسی و انگلیسی قدرتمند برای فراگیری این متدها معرفی کنید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 229 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.0هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 281 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 56 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 431 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.3هزار بازدید
...