+2 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (760 امتیاز)
هنوز الگوریتم پنگوئن پیشتازه؟

لطفا" چند وبسایت فارسی و انگلیسی قدرتمند برای فراگیری این متدها معرفی کنید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.1هزار بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 296 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 71 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 461 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 1.4هزار بازدید
...