+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

چگونه می توان یک سرویس را در فدورا فعال یا غیر فعال کرد که در زمان start up سیستم اجرا نشود؟

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از دستور chkconfig می توانید در فدورا یک سرویس را برای اجرا در زمان start up فعال یا غیر فعال کنید، برای مثال دستور زیر سرویس Oracle Express Edition برای اجرا در start up سیستم عامل فعال می کند :

sudo chkconfig oracle-xe on

ویرایش:

در مستندات فدورا آمده است که بهتر است بجای دستور chkconfig از دستور systemctl استفاده شود:

sudo systemctl enable oracle-xe.service

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 282 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 311 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 218 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 634 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 314 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط sina-z (1.3هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 265 بازدید
...