0 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

برای غیر فعال و یا فعال کردن SELinux در فدورا چه کار باید کرد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
انتخاب شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

برای این کار دو راه دارید راه اول از طریق نرم افزار SELinux Management (برنامه گرافیکی) :

1- ابتدا با دستور زیر نرم افزار SELinux Management را نصب کنید:

sudo yum install policycoreutils-gui

2- با اجرای دستور system-config-selinux نرم افزار SELinux Management را اجرا کنید.

3- در قسمت System Default Enforcing Mode از combo box موجود گزینه Disabled را انتخاب کنید.

4- پس از restart کردن فدورا SELinux بطور کامل غیر فعال است.

راه دوم این است که با باز کردن فایل تنظیمات SELinux با یک ویرایشگر متنی و دسترسی root آن را غیر فعال کنید:

1- با استفاده از دستور زیر فایل تنظیمات SELinux با یک ویرایشگر متنی (برای مثال gedit) و دسترسی root باز کنید:

sudo gedit /etc/selinux/config

2- این فایل حاوی تنظیمات SELinux است کافی است مقدار SELinux در فایل را به SELINUX=disabled تغییر دهید.

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#    enforcing - SELinux security policy is enforced.
#    permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#    disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#    targeted - Targeted processes are protected,
#    mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

4- پس از restart کردن فدورا SELinux بطور کامل غیر فعال است.

سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز) غیر فعالسازی فایروال در فدورا

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 161 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 211 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 990 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 236 بازدید
0 امتیاز
2 پاسخ 775 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 243 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 466 بازدید
...