+1 امتیاز
قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط (1.1هزار امتیاز)

می خواهم یک سرویس را در فدورا start، stop یا restart کنم چگونه می توانم این کار را با استفاده از command line انجام دهم؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
ویرایش شده قبل توسط
 
بهترین پاسخ

با استفاده از دستور service در فدورا می توانید یک سرویس را start، stop یا restart کنید، برای مثال دستورات زیر سرویس Oracle Express Edition را start، stop یا restart می کنند:

sudo service oracle-xe stop
sudo service oracle-xe start
sudo service oracle-xe restart

ویرایش:

در مستندات فدورا آمده است که بهتر است از دستور systemctl استفاده شود:

sudo systemctl stop oracle-xe.service
sudo systemctl start oracle-xe.service

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 264 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 613 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 310 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در کامپیوتر و اینترنت توسط sina-z (1.3هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 262 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 990 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 235 بازدید
...