+1 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

در جاوا چگونه می توانم یک String را به long تبدیل کنم؟

2 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
 
بهترین پاسخ

با استفاده از متد parseLong متعلق به کلاس Long می توانید یک String را به نوع داده اولیه long و با استفاده از متد valueOf متعلق به همین کلاس یک String را به نوع داده ارجاعی Long تبدیل کنید.

    String number = "123";
    try {
      long longNumber = Long.parseLong(number);
    } catch (NumberFormatException exception) {
    }

در صورتی که String یک عدد معتبر نباشد NumberFormatException رخ می دهد.

0 امتیاز
قبل توسط (1.3هزار امتیاز)

با برنامه زیر میشه این کار رو انجام داد .

 import java.io.*;
import java.lang.*;

public class StringToLong{
 public static void main(String[] args) throws IOException{
 BufferedReader read = 
 new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
 System.out.println("Enter the any string number:");
 String str = read.readLine();
 try{
 long l = Long.parseLong(str);
 System.out.println("long:= " + l);
 }
 catch (Exception e){
 System.out.println("Exception: " + e.getMessage());
 }
 }
}

 

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 479 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 748 بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 981 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 328 بازدید
سوال شده 7 سال قبل در برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 491 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 450 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 986 بازدید
...