تفاوت thanks god و thank god چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4130 بازدید

در thanks god  که یک s بیشتر از thank god دارد، چه فرقی هست؟

سوال 2 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط ashvan (120 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 55 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 44 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 33 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0935 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9731 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37422 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13223 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...