+1 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (7.0هزار امتیاز)
شرایط دریافت وام مسکن چیست و چگونه می توان در اسرع وقت وام مسکن تهیه کرد؟ مبلغ وام منوط به چه عواملی می باشد؟
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
بانک های مختلفی وام مسکن میدهند. منظور شما بانک مسکنه؟
قبل توسط (7.0هزار امتیاز)
بله منظور من بانک مسکنه

1 پاسخ

+1 امتیاز
قبل توسط
اگر بانک مسکن حساب جوانان است ؟

در آن حداقل بعد از 5 سال به میزان میانگین موجودی به شما امتیاز داده می شود و نیز در 5 سال حداقل مبلغ واریزی در پایان دوره 5میلیون و وام دریافتی حداکثر 32 میلیون که اگر سال آن زیاد شود میزان وام هم زیاد میشود

 

اگر وام سریع می خواهید و سند ملک را دارید می توانید از روی سند وام تهیه کنید

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 194 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 49 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 136 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 3.7هزار بازدید
0 امتیاز
5 پاسخ 315 بازدید
0 امتیاز
4 پاسخ 678 بازدید
سوال شده 5 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط inox (0 امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 1.0هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط mp (7.0هزار امتیاز)
...