کاربر "مرداک"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مرداک"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,408)
سوال ها: 8 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مرداک ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط مرداک ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مرداک"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3158 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3578 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1739 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1845 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17172 بازدید
...