کاربر "مرداک"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "مرداک"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,426)
سوال ها: 8 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط مرداک ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط مرداک ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "مرداک"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2575 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3103 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1656 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42142 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1553 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17195 بازدید
...