تفاوت atو inو on برای street چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.4747 بازدید

تفاوت سه جمله ی

at the street / on the street / in the street 

چیست؟

 

سوال 3 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط engineer (803 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3838 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69125 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6711 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.2916 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.148 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5711 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.574 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4217 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.678 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...