تفاوت atو inو on برای street چیست؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.3353 بازدید

تفاوت سه جمله ی

at the street / on the street / in the street 

چیست؟

 

سوال 5 ماه قبل در تالار علم و دانش توسط engineer (808 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2945 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2845 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7829 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6543 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4731 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3423 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2114 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...