آیا کلمه "مومن" فقط برای مسلمانان استفاده می شود؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1573 بازدید
یا می شود در متن از مومن مسیحی یا یهودی نیز استفاده کرد
سوال 1 سال قبل در تالار علم و دانش توسط Xersha (5 امتیاز)
تغییر تالار 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

1 جواب

+2 رأی
مؤمن یعنی کسی که ایمان آورده و هرکسی که ایمان داشته باشد مؤمن است و به مسلمان بودن آن ربطی ندارد.
جواب 9 ماه قبل توسط Reza.R (841 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.5617,476 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.5115,663 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.726,626 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.694,108 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,967 امتیاز)
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.431,067 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار علم و دانش توسط mp (6,967 امتیاز)
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.96823 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,146 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.733,971 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.613,235 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6825 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...