برای Export گرفتن در اوراکل ۲ تا راه pump و datapump داریم فرقشون چیه؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.156 بازدید
برای Export گرفتن در اوراکل ۲ تا راه pump و datapump داریم فرقشون چیه؟
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط یوری (426 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23129 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45312 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12178 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21462 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4894 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23525 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07177 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...