برای Export گرفتن در اوراکل ۲ تا راه pump و datapump داریم فرقشون چیه؟

+1 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.1246 بازدید
برای Export گرفتن در اوراکل ۲ تا راه pump و datapump داریم فرقشون چیه؟
سوال 1 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط یوری (426 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2390 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45217 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13165 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19382 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41835 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,250 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24479 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07166 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...