0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (240 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

واحد پول کشور اسپانیا و ایتالیا چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

واحد پول کشور اسپانیا و ایتالیا یورو است. اما در گذشته واحد پول اسپانیا پزوتا، بود. واحد پول قدیمی ایتالیا هم لیر بوده است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 160 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.3هزار بازدید
سوال شده 5 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.1هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 399 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 111 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 164 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 320 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 969 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 105 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 480 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 427 بازدید
...