0 امتیاز
قبل در بازار و اقتصاد توسط (230 امتیاز)
برچسب گذاری دوباره قبل توسط

واحد پول کشور اسپانیا و ایتالیا چیست؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (801 امتیاز)

واحد پول کشور اسپانیا و ایتالیا یورو است. اما در گذشته واحد پول اسپانیا پزوتا، بود. واحد پول قدیمی ایتالیا هم لیر بوده است.

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ 128 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 11.1هزار بازدید
سوال شده 4 سال قبل در علم و دانش توسط سلطانی (1.0هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 368 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 131 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 74 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 430 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 359 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 1.1هزار بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 727 بازدید
سوال شده 6 سال قبل در بازار و اقتصاد توسط Saeed Zarinfam (1.1هزار امتیاز)
...