کاربر "neghar147"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "neghar147"

امتیاز: 15 امتیاز (رتبه #528)
سوال ها: 41تمام سوال های پرسیده شده توسط neghar147 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط neghar147 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "neghar147"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.26 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.89 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.89 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 15 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.68 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.68 بازدید
سوال 4 روز قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6315 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3332 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.389 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4211 بازدید
سوال 3 هفته قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5414 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.318 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3642 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3440 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3845 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1822 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.260 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.399 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1652 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1344 بازدید
...