استفاده از GeoUnit , GeoUnitType موجود در پرتال در موجودیت آدرس پستی

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0884 بازدید

هر Party تعدادی Contact با ContactMechanismهای مختلف دارد، برای نمونه هر مشتری(که یک Party دارد) تعدادی آدرس پستی دارد؛ همچنین هر آدرس پستی شامل کشور، استان و شهر و نشانی میباشد.

با توجه به اینکه GeoUnit و GeoUnitType موجود در پرتال مقادیر اولیه ای ندارند، آیا برای موجودیت آدرس پستی میتوان به نحوی از GeoUnit و GeoUnitType موجود در پرتال استفاده کرد و آیا اصولا این کار از نظر فنی توصیه میشود؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط مسعود سنائی (28 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب
می توانید برای کشور و شهر و استان سه view یا materialized view از روی جدول org_geo_unit درست کنید. در جاهایی که مثلاً فقط کشور می خواهید به جای org_geo_unit به View مربوطه متصل بشوید.

اگر در موجودیت Postal Address مقدار city اجباری است دیگری نیازی به State و Country نیست. چون از روی City قابل استخراج است. البته ممکن است شما در فرم هر سه فیلد را داشته باشید ولی وقتی به شهر رسیدید فقط آن را ذخیره کنید.
جواب 2 سال قبل توسط seyyedjamalal (1,220 امتیاز)
انتخاب شده در 2 سال قبل توسط مسعود سنائی

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18156 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0771 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14147 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1165 بازدید
سوال 1 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16121 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13132 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14142 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0992 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط gatity (139 امتیاز)
کانال تلگرام جواب یاب
...