کاربر "jedlab"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://jedlab.ir
درباره: جدلب ارائه دهنده ویدیو های آنلاین آموزشی جاواست

فعالیت های "jedlab"

امتیاز: 663 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jedlab ›
جواب ها: 39 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jedlab ›
نظرها: 18
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 53 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jedlab"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.54430 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1547 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.06386 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32127 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57242 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64301 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54263 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86456 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44244 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18112 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46295 بازدید
...