کاربر "jedlab"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://jedlab.ir
درباره: جدلب ارائه دهنده ویدیو های آنلاین آموزشی جاواست

فعالیت های "jedlab"

امتیاز: 693 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jedlab ›
جواب ها: 39 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jedlab ›
نظرها: 18
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 56 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jedlab"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.781,304 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13221 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35592 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46808 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18316 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.771,363 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34619 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43804 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,157 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,288 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3588 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3589 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19384 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17341 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.49981 بازدید
...