کاربر "jedlab"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: http://jedlab.ir
درباره: جدلب ارائه دهنده ویدیو های آنلاین آموزشی جاواست

فعالیت های "jedlab"

امتیاز: 673 امتیاز (رتبه #41)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط jedlab ›
جواب ها: 39 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط jedlab ›
نظرها: 18
رأی های داده شده: 0 سوال, 3 جواب
رأی های داده شده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 54 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jedlab"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.97582 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1275 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38241 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.72495 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22158 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39294 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55437 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53429 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.76651 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.39343 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27249 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15142 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16151 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44421 بازدید
...