0 امتیاز
قبل در برنامه نویسی توسط (1.1هزار امتیاز)

با استفاده از PHP چگونه می توان یک رشته را بر اساس یک حرف یا رشته دیگر تکه تکه (split) کرد، برای مثال رشته زیر را:

1,2,3,4,5

چگونه می توان بر اساس حرف "," تکه تکه کرد و یک آرایه داشت که حاوی اعداد 1 تا 5 باشد؟

1 پاسخ

0 امتیاز
قبل توسط (1.1هزار امتیاز)
$number_str  = "1,2,3,4,5";
$numbers = explode(",", $number_str);
echo $numbers[0]; // piece1
echo $numbers[1]; // piece2

سوالات مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 2.1هزار بازدید
+1 امتیاز
2 پاسخ 644 بازدید
سوال شده 11 سال قبل در برنامه نویسی توسط مسافر (922 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.3هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 507 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 366 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 1.6هزار بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 454 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 4.6هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 1.1هزار بازدید
سوال شده 10 سال قبل در برنامه نویسی توسط maryaam (106 امتیاز)
...