بستن انار برای درمان چه بیماری هایی مناسب است؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.46272 بازدید

برای درمان چه بیماری هایی انار مناسب است؟

بسته شده بدلیل تکراری یودن با: آب انار برای درمان چه بیماری هایی مناسب است؟
سوال 1 سال قبل در تالار تغذیه و سلامت توسط شاکر (615 امتیاز)
بستن 1 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43414 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34254 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42693 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4835 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0752 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 136 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37343 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53197 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.58169 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...