کاربر "newsha yazdabadi_799"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "newsha yazdabadi_799"

امتیاز: 45 امتیاز (رتبه #238)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط newsha yazdabadi_799 ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط newsha yazdabadi_799 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 2 سوال, 4 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "newsha yazdabadi_799"

+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35309 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.357 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1433 بازدید
...